– BORÅS BIL GRUPPEN –

AFFÄRSLEDNING

Företagets ledning utgörs av:
Lars Lundin, VD
Henrik Harrysson, Ekonomichef
Ulf Dahlqvist, Bilmarknadschef
Thomas Zackrisson, Servicemarknadschef
Maria Edlund, HR-chef