Det finns en stolthet i familjeföretaget Borås Bil gruppen

För föreningslivet i Borås och Sjuhärad

Vi känner ett stort engagemang och glädje över de produkter och tjänster vi säljer. Många gånger är bilen det viktigaste redskapet för att få ihop vardagen mellan träningar och kvällsmat. Värdet av ett aktivt liv inte bara för den enskilde individen utan för hela samhället blir allt viktigare. Därför är det extra viktigt för oss att det finns fungerande idrottsföreningar runt om i Sjuhärad. Det ger oss en möjlighet att bygga relationer och en chans att stödja de som delar våra värderingar. Därför vill vi hjälpa föreningar på ett så bra sätt som möjligt.

Så här går det till:

I januari och augusti varje år delar Borås Bil gruppen ut sponsring till ideella idrottsföreningar. Storlek på sponsringen beror på den exponering som föreningen kan erbjuda Borås Bil gruppen, dock max 10 000 kr per förening. Ansökning sker via formuläret.

Sista ansökningsdag:

31 juli samt 31 december. Beslut meddelas i slutet av januari och augusti varje år.

Fyll i formuläret nedan:

Läser in...