Dacia originalservice

I längden lönar det sig alltid att göra förebyggande underhåll på bilen istället för att vänta tills något händer. Dessutom kör du tryggt och problemfritt och undviker oväntade utgifter.

Att din Dacia är regelbundet servad i vår verkstad tjänar du också på den dag du skall byta bil, eftersom en välfylld servicebok ger ett högre andrahandsvärde. Naturligt nog är det Dacia som har den största kunskapen om din bil och de många delarna den är sammansatt av. Därför kan vi utforma ett optimalt serviceprogram där varje vital del kontrolleras, justeras eller byts i rätt tid. Hos oss på Borås Bil gruppen vet du att servicens innehåll är perfekt anpassad till körlängd och modell vid varje tillfälle.

Specialister på Originaldelar

Dacia originaldelar är tillverkade enligt stränga kravspecifikationer och samtliga reservdelsserier måste överensstämma med originalen till punkt och pricka. Fabrikationsverktygen, den kemiska sammansättningen i delarna och behandlingarna är identiska och därmed bevaras säkerhetsegenskaperna. Detta innebär att Dacias originaldelar alltid är de samma under fordonets livslängd – med samma höga kvalitet. En bil kan på sätt och vis liknas vid den mänskliga kroppen och bilens komponenter motsvarar då närmast kroppens DNA. Det är bara Dacias originaldelar som kan uppfylla dessa krav på tillförlitlighet och säkerhet, exakt samma DNA som bilen är byggd av.

Dacia Assistans

Dacia Assistance gäller om ditt Dacia-fordon råkar ut för ett fel som försätter det ur körbart skick. Ett fel som försätter fordonet ur körbart skick definieras som:

Ett plötsligt och oförutsägbart fel som beror på fel i någon mekanisk, elektrisk eller elektronisk komponent, som resulterar i att fordonet försätts ur körbart skick och som inte beror på otillräckligt underhåll. Dacia-fordonet måste ha genomgått service enligt specifikationerna i servicehäftet.

Om du råkar ut för något fel på ditt Dacia-fordon och inte kan fortsätta resan, ta kontakt med Dacia Assistans.

I Sverige: 020-920 270 (kostnadsfritt) Utomlands: +46 8 21 88 45