KÖPVILLKOR

Inledning

Villkoren i detta tilläggsavtal gäller, i de fall motstridigheter förekommer, framför de villkor som framgår av Borås Bils leveransvillkor.

På vilket språk avtal kan ingås

Det är möjligt att avtala om köp av bil på svenska.

Konsumentens reklamationsrätt

Du har alltid tre års reklamationsrätt på bilar som köpts på sajten. Reklamationsrätten gäller bilar som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om du vill reklamera fel i en beställd bil ska du så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta Borås Bil via Borås Bils kontaktuppgifter som anges på sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckte felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Borås Bil står för returfrakten för godkända reklamationer.

När den reklamerade bilen returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Borås Bil dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Borås Bil strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Borås Bil mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på bilens art. Borås Bil förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att bilen inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Borås Bil Allmänna Reklamationsnämndens riktlinjer (se www.arn.se). Mer information finns på www.konsumentverket.se.

Betalningsvillkor

(i) Banköverföring till angivet konto före leverans
(ii) Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms

Avtalshantering

Avtal arkiveras och hålls tillgängliga för konsumenten i minst 12 månader.

Garantier

(i) Vid köp av ny bil lämnas garantier enligt tillverkaren.
(ii) Vid köp av begagnad bil tillämpas, om inte annat anges, MRF-garanti. Se mer här https://www.mrf.se/privatperson/garantier-och-kundtrygghet/