Skillnaden mellan bensin, diesel, el och hybrid

Tidigare handlade bilvalet främst om vilket märke som föredrogs. I dag börjar jakten på din nya bil snarare med vilket drivmedel och vilken motor du vill ha. Men vilket drivmedel som är bäst är ett omdebatterat ämne. Här sammanfattar vi grundläggande för- och nackdelar med bensin, diesel och el.

Bensin

Bilar som drivs på bensin och diesel är fortfarande vanligast i Sverige. Tillsammans står de för 94 procent av av alla privatägda personbilar i landet, visar statistik från Ratsit. Bensinbilar är allra vanligast. De står för mer än två tredjedelar av den svenska bilflottan på privatsidan. När du tittar på bilannonser lär du därför oftast stöta på bensinbilar. Även om fossila drivmedel på sikt håller på att fasas ut finns det fortfarande fördelar med bensinbilar. Inte minst är de förhållandevis billiga, värdeminskningen är lägre och utbudet är som sagt enormt. Nyare varianter har i regel relativt snåla motorer men det går inte att blunda för att utsläppet av koldioxid är högre än andra alternativ. Dessutom är det numera en relativt hög fordonsskatt på bensinbilar och de är inte lika vridstarka som dieselmotorer.

Fördelar med bensinbil:

– Stort utbud på begagnatmarknaden.
– Det är enkelt att hitta stationer att tanka på.
– Bensinbilar är ofta billigare att köpa än bilar som körs på andra drivmedel.
– Värdeminskningen är förhållandevis låg. Du kan alltså inte behöva sälja bilen för så särskilt mycket mindre än vad du köpte den för.
– Nyare bensinbilar är relativt snåla i förbrukningen.
– Tystare ljud i kupén jämfört med diesel.

Nackdelar med bensinbil:

– Bensin är ett fossilt bränsle med högre utsläpp av koldioxid än andra drivmedel, vilket har en negativ påverkan på vår miljö.
– I det nya skattesystemet är det en relativt hög fordonsskatt på bensinbilar.
– Generellt är bensinmotorer inte lika starka som dieselmotorer.

Diesel

Med en marknadsandel på omkring 30 procent är utbudet på dieselmotorer också stort. Generellt sett är de starkare än bensindrivna varianter. Bilar som går på diesel kan därför passa dig som antingen behöver en större bil eller lastar tungt och ofta kör med släp. Nackdelarna hittas främst vid utsläppet av kväveoxider, som oftast är högre än hos bensindrivna bilar, samt att de släpper ut partiklar som består av sot med rester från olja och förbränning. En dieselbil är alltså mindre önskvärd i till exempel tätorter. Diesel drar mindre bränsle än bensin och kör du långa sträckor kan du spara in på detta i det långa loppet. På grund av ett högre pris på dieselbränsle har den tumregeln dock fått allt mindre relevans de senaste åren.

Fördelar med dieselbil:

– Utbudet är stort och dieselbilar finns i många olika prisklasser.
– Starka motorer som kan passa bra om du ska lasta tungt eller köra med släp.
– Kan spara dig pengar om du kör mycket eftersom dieselbilar drar mindre bränsle än bensinbilar.
– Billigare att köpa än hybrider eller elbilar.
– Släpper ut mindre koldioxid än bensinbilar.

Nackdelar med dieselbil:

– Släpper ut mer kväveoxider än vad bensinbilar gör. Kväveoxider smutsar ner och är farliga att andas in.
– Har en relativt hög fordonsskatt.

Hybrid

Ett allt mer populärt alternativ i Sverige är hybrider (också kallade Plug in-hybrider), vilket är bilar med både en elmotor och en förbränningsmotor (bensin eller diesel). Man kan säga att det är det bästa av två världar. I till exempel stadskörning kan elmotorn sköta jobbet och vid längre resor som kräver mer kraft kan förbränningsmotorn ta över. Under långa sträckor med hög hastighet kan en hybrid dock använda sig av mer bränsle än en modern förbränningsmotor. En hybrid är ett miljövänligare alternativ med lägre utsläpp än traditionella bilar och är mer flexibel än en renodlad elbil. Oftast är kostnaden för en hybrid lägre än elbilar men högre än bilar med förbränningsmotorer. Prismässigt hamnar den med andra ord någonstans i mitten. Utbudet på begagnatmarknaden blir större för varje år. Med det sagt står hybrider för bara omkring 1,5 procent av bilarna i Sverige i dag.

Fördelar med hybridbil:

– Det bästa av två världar: Har både en elmotor och en förbränningsmotor som drivs på antingen bensin eller diesel.
– Ett miljövänligare alternativ än bilar som körs på fossila bränslen.
– Är mer flexibel än en elbil (om batteriet på en elbil är tomt kan du inte köra längre, men på en hybrid kan du köra tills batteriet är slut och bränsletanken till förbränningsmotorn är tom).

Nackdelar med hybridbil:

– Det har inte tillverkats lika många hybrider som bilar på fossila bränslen. Speciellt på andrahandsmarknaden är därför utbudet relativt lågt.
– En hybridbil kostar mer än bensin- eller dieselbilar. Samtidigt är de billigare än renodlade elbilar.
– Förbränningsmotorn ger utsläpp av miljöfarliga ämnen.

Elbil

Det mest miljövänliga sättet att köra bil är att sätta sig i en elbil. På sikt är det också betydligt billigare än fossildrivna bilar då bränslekostnaden är lägre. Den tysta motorn bidrar till en trivsam körning men vissa kan ändå sakna ljudet från en förbränningsmotor. I regel kräver också en elbil mindre underhåll än andra varianter och accelerationen är, beroende på modell, ofta väldigt snabb då bilen inte har en växellåda.

Elbilar är fortfarande ett ganska nytt alternativ på bilmarknaden. Därför är utbudet på begagnatmarknaden relativt lågt och priserna är högre än de andra alternativen som listas här. Andra nackdelar med elbil är att räckvidden kan ställa till problem för dig som vill köra längre sträckor, framför allt på äldre modeller. Dessutom är det mer tidskrävande att ladda en elbil och tillgången på laddstolpar kan vara begränsad, beroende på var du bor. I nuläget saknas ett enhetligt nätverk för laddning av elbilar i Sverige, vilket betyder att du som elbilsägare troligtvis behöver vara kund hos flera olika leverantörer. Du tvingas då ha flera olika appar, taggar eller andra betalningsverktyg. Regeringen har nyligen uttryckt en önskan om att ändra på detta, så inom snar framtid kan förhoppningsvis det vara ur världen.

En sista sak att fundera på är bilens andrahandsvärde. Elbilar är som sagt relativt nya på marknaden. Det kan därför vara svårt att veta hur mycket du kan sälja bilen vidare för eftersom det inte finns mycket data att gå på samtidigt som tekniken ständigt utvecklas.

Fördelar med elbil:

– Det mest miljövänliga sättet att köra på. En elbil släpper inte ut några miljöfarliga ämnen.
– Betydligt lägre bränslekostnad – vilket kan spara dig pengar i det långa loppet.
– Kräver generellt mindre underhåll än bilar med förbränningsmotorer.
– Motorn är väldigt tyst.
– Från stillastående läge accelererar en elbil snabbt.

Nackdelar med elbil:

– En elbil är dyrare att köpa.
– Ska du köra längre sträckor kan räckvidden bli ett problem.
– Tillgången på laddstolpar kan vara begränsad. Förutsättningarna kan se väldigt annorlunda ut beroende på var i landet du bor.