ÅNGERRÄTT

Konsumentens ångerrätt

När du köper en bil på sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Borås Bil detta inom 14 dagar från att du eller någon person du utser, tagit emot den beställda bilen (ångerfristen).

Om du vill utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Borås Bil om ditt beslut att utöva ångerrätten (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du ska ange namn, adress och annan relevant information, t.ex. telefonnummer eller e-postadress. Om du vill kan du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett).

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du skickar ett meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.

Du som kund betalar returfrakten och ansvarar för bilens skick efter det att du har tagit emot bilen. Bilen ska returneras till Borås Bil inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Borås Bil.

När du utövar din ångerrätt kommer Borås Bil att betala tillbaka det belopp du betalat för bilen.

På det belopp som ska återbetalas har Borås Bil rätt att dra av en summa som motsvarar bilens värdeminskning i den mån sådan värdeminskning beror på att du som kund har hanterat bilen i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Avdrag kommer även att göras för iordningställande, till skicket så som det var vid leverans, enligt Borås Bils prislista på rekonditionering. Borås Bil betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med den dag då Borås Bil tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Borås Bil får dock vänta med återbetalningen tills Borås Bil tagit emot bilen eller du har visat att bilen har returnerats. Återbetalningen kommer att ske via det betalningsalternativ som du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.