Det här med AdBlue - Vi hjälper dig med svaren

AdBlue är ett namn på en produkt som används i viss avgasreningsutrustning med s.k. selektiv katalytisk reduktionsteknik, SCR-teknik. AdBlue är en mycket ren urealösning som i SCR-katalysatorn omvandlar skadliga kväveoxider, NOx, till ofarligt kväve och vattenånga. SCR-tekniken används främst i dieseldrivna fordon där höga halter av kväveoxider i avgaserna annars kan vara ett problem.

Supereffektiv avgasrening

För att uppfylla den strängaste miljöklassen Euro 6d-Temp använder Volvo flera reningsmetoder. Förutom NOx-fällor och partikelfilter har nu SCR-rening med AdBlue blivit standard på alla dieselmotorer.

Hur funkar SCR-rening? 

Tekniken kallas SCR vilket betyder selektiv katalytisk rening. I praktiken tillförs en urealösning, AdBlue, som i katalysatorn omvandlar kväveoxiderna till ofarligt kväve och vattenånga. Resultatet blir att upp till 90 procent av de skadliga kväveoxiderna försvinner.

Hur långt räcker en påfyllning? 

AdBlue fylls i en separat tank på bilen som rymmer omkring 10-15 liter, vilket räcker för upp till 1500 mils körning. Normalbilisten behöver alltså bara fylla på AdBlue-tanken någon gång per år.

Var kan jag köpa AdBlue?

På vår Tanka-station i Borås erbjuder vi AdBlue via pump samt i butik och i Kinna, Ulricehamn och Tranemo finner du AdBlue i våra butiker.

Euro 6D-Temp

Striktare EU-regler ställer högre krav på fordonsbranschen. Förutom den nya mer verklighetsnära körcykeln WLTP har utsläppskraven skärpts och miljözoner blivit ett hett diskussionsämne i flera länder. För att få perspektiv kan man säga att en bil från mitten av 70-talet släpper ut lika mycket av kväveoxider (NOx) och partiklar som hundra nya bilar gör idag. Jämfört med en Euro 1-klassad dieselbil (1992) släpper en Euro 6-klassad dieselbil ut 95 procent mindre kväveoxider och 97 procent färre partiklar. De restriktioner och förbud som har aviserats gäller dieselbilar med motorklassning Euro 4 och äldre.

OBS! Tänk på att AdBlue är inte är en bränsletillsats utan fylls på i en separat AdBlue-tank i din bil. Produkten ska inte fyllas i dieseltanken.

Sammanfattning

• AdBlue är en vätska som behövs för att avgasreningen ska fungera på moderna dieselmodeller.
• AdBlue fylls på i en egen behållare, som ofta är utmärkt med ett blåfärgat tanklock. Literpriset på AdBlue kan variera kraftigt.
• Om AdBlue-behållaren är på väg att bli tom, och det tänds en varningslampa, måste man snarast fylla på ny vätska. Om man kör ”soppatorsk” på AdBlue kan det bli dyra skador på systemet.

Smart, smidigt och säkert, anslut dig till CarPay du med!