Rätt lufttryck ger många fördelar

Fel lufttryck i däcken kan påverka bilens köregenskaper, bränsleförbrukning och däckens livslängd. Rätt lufttryck för däcken till din bil hittar du i bilens instruktionsbok.

Luften bär fordonet

Det är inte däcket i sig som bär upp fordonet, utan lufttrycket i hjulen. Med för lågt lufttryck ökar bränsleförbrukningen, däcken slits fortare och bilen kan bli svår att hantera i en kritisk situation. Tyvärr visar erfarenheter från flera olika undersökningar att många har för lite lufttryck i sina hjul.

Kolla minst en gång i månaden (och glöm inte reservhjulet)

Lufttrycket bör kontrolleras minst en gång i månaden. På moderna däck är det väldigt svårt att se på däcken om de har för lite luft och därför krävs regelbundna mätningar. Lufttrycket ska mätas på däck som har samma temperatur som omgivningen. När däcken körs blir de varma, hur varma beror bland annat på hur fort det går och hur tungt lastat din bil är, ju fortare och tyngre, desto mer ökar temperaturen. Om du är osäker på hur man gör, fråga oss om hjälp, vi är experter på detta.

Fördelar med att kontrollera lufttrycket regelbundet

Livslängd
Dina däck håller längre då slitaget på däcken minskar.
Köregenskaper
Med rätt lufttryck bibehåller bilen styrförmågan.
Vattenplaning
Lufttrycket i däcken minskar risken för vattenplaning.
Bromsförmåga
Bromssträckan blir kortare. Tester visar att 1,0 bars undertryck = 5 meter längre bromssträcka.
Bränsleförbrukning
med rätt lufttryck i dina däck minskar bränsleförbrukningen och du får ett billigare bilägande.

Tänk på detta

– Däcktryck kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck avses att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen. Efter några kilometers körning blir däcken varma och trycket högre.
– Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett naturligt fenomen. Däcktrycket varierar också beroende på omgivningens temperatur.