VI BYGGER OM VÅR ANLÄGGNING I BORÅS

Vi bygger om, vi bygger ut, vi bygger för framtiden och vi bygger för Borås. 2020 är Borås Bils år, tillsammans kommer vi att bygga den modernaste anläggningen i Sjuhärad.
Nu skapar vi förutsättningarna för den framtid vi går tillmötes både som företag och arbetsgivare.

TIDSPLAN

Vecka 22

Pågående arbeten

BYGG
– Fogning fönster V2 (Låg Ljudnivå)
– Glesning Entrévägg (Låg Ljudnivå)
– Skivmontage Entrévägg (Låg Ljudnivå)
– Skärmvägg Renault/Ford (Låg Ljudnivå)
– Formning Entré (Låg Ljudnivå)

EL
– Fortsättning montering armaturer (Låg Ljudnivå)
– Framdragning El till ridåvärmare/dörrautomatik (Låg Ljudnivå)
– Dragning El till Vertiseit inrede (Låg Ljudnivå)
– Dragning under parkett Livingroom (Låg Ljudnivå)

VENT
– Placering Don i undertak (Låg Ljudnivå)
– Dragning nya kanaler (Viss ljudpåverkan)

KLINKER
– Passbitar Renault/Dacia (Låg Ljudnivå)
– Fogning Renault/Dacia (Låg Ljudnivå)
– Läggning Ford (Låg Ljudnivå)

MÅLNING
– Målning kontor 103 (Låg Ljudnivå)
– Bredspackling Sarg (Låg Ljudnivå)

RÖR
– Lagning befintliga rör i undertak (Viss ljudpåverkan)
– Dragning i WC (Låg Ljudnivå)
– Flytt befintliga vatten/tryckluftsrör (Viss ljudpåverkan)

MARK
– Stenläggning (viss ljudpåverkan)
– Framdragning EL-rör (viss ljudpåverkan)