Det finns en stolthet i familjeföretaget
Borås Bil gruppen!

Vi känner ett stort engagemang och glädje över de produkter och tjänster vi säljer. Många gånger är bilen det viktigaste redskapet för att få ihop vardagen mellan träningar och kvällsmat. Värdet av ett aktivt liv inte bara för den enskilde individen utan för hela samhället blir allt viktigare. Därför är det extra viktigt för oss att det finns fungerande idrottsföreningar runt om i Sjuhärad. Det ger oss en möjlighet att bygga relationer och en chans att stödja de som delar våra värderingar. Därför vill vi hjälpa föreningar på ett så bra sätt som möjligt.

Sponsring

Vårt sponsringserbjudande innebär:

Då någon av föreningens medlemmar köper en ny eller begagnad bil över 100.000kr skänker Borås Bil gruppen 1.000kr till berörd förening. Antingen skall ett medlemskort uppvisas vid köp eller medlemskap verifieras genom klubbens kansli.

Idrottsföreningen ska vara verksam i Sjuhärad och bedriva barn- och ungdomsverksamhet.

För att ta del av erbjudandet måste varje förening som är intresserad av att vara med skriva ett avtal med oss.

Kontakta Tobias Guldstrand för mer information.