7 Mar 2018

Fördelar med rätt lufttryck i däcken

Rätt lufttryck ger dig många fördelar

Fel lufttryck i däcken kan påverka bilens köregenskaper, bränsleförbrukning och däckens livslängd. Rätt lufttryck för däcken till din bil hittar du i bilens instruktionsbok.

Luften bär fordonet

Det är inte däcket i sig som bär upp fordonet, utan lufttrycket i hjulen. Med för lågt lufttryck ökar bränsleförbrukningen, däcken slits fortare och bilen kan bli svår att hantera i en kritisk situation. Tyvärr visar erfarenheter från flera olika undersökningar att många har för lite lufttryck i sina hjul.

Kolla minst en gång i månaden (och glöm inte reservhjulet)

Lufttrycket bör kontrolleras minst en gång i månaden. På moderna däck är det väldigt svårt att se på däcken om de har för lite luft och därför krävs regelbundna mätningar. Lufttrycket ska mätas på däck som har samma temperatur som omgivningen. När däcken körs blir de varma, hur varma beror bland annat på hur fort det går och hur tungt lastat din bil är, ju fortare och tyngre, desto mer ökar temperaturen. Om du är osäker på hur man gör, fråga oss om hjälp, vi är experter på detta.

Fördelar med att kontrollera lufttrycket regelbundet

 • Livslängd
  Dina däck håller längre då slitaget på däcken minskar.
 • Köregenskaper
  Med rätt lufttryck bibehåller bilen styrförmågan.
 • Vattenplaning
  Lufttrycket i däcken minskar risken för vattenplaning.
 • Bromsförmåga
  Bromssträckan blir kortare. Tester visar att 1,0 bars undertryck = 5 meter längre bromssträcka.
 • Bränsleförbrukning
  med rätt lufttryck i dina däck minskar bränsleförbrukningen och du får ett billigare bilägande.

 

Tryckövervakning – TPMS

TPMS (Tire Pressure Monitoring System) är system som blir allt vanligare i nya bilar för att ge föraren information om lufttrycket i däcken under körning. Det finns två grundtyper av TPMS på marknaden:

 • Indirekt TPMS som mäter skillnader i rotationshastighet mellan de olika hjulen genom ABS-systemet. Indikerar med en symbol när lufttrycket sjunkit i något däck. Behöver kalibreras exempelvis vid byte av däckdimension eller ändring av lufttryck.
 • Direkt TPMS som mäter lufttrycket i alla däck (ibland även reservhjulet) via sensorer i varje hjul. Indikerar vilket däck som tappat lufttrycket och visar det aktuella lufttrycket i däcken. Sensorerna till system för direkt TPMS kan vara både programmerbara eller självprogrammerande. Det direkta systemet blir sannolikt det vanligaste.

Tänk på detta

  • Däcktryck kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck avses att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen. Efter några kilometers körning blir däcken varma och trycket högre.
  • Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett naturligt fenomen. Däcktrycket varierar också beroende på omgivningens temperatur.

Boka Hjulskifte


 Ring oss

033-15 16 60

Våra telefontider är
Vardag 7-18

Kontakta oss


En liten däckordlista

 • Regummerade däck är begagnade däck som har försetts med en ny slitbana. Billigare, men möjligen sämre egenskaper än helt nya däck.
 • Slitbana är den mönstrade delen av däcket som ligger och sliter mot vägen.
 • Friktion är motståndet mellan två objekt som rör sig mot varandra. Skridskor på is = låg friktion. Suddgummi mot papper = hög friktion. Friktionen mellan däcken och vägen ska vara hög för bästa grepp.
 • Radialdäck är däck vars fibrer är lindade från kant till kant och inte runt hela däcket. Dessa däck är i särklass de vanligaste för personbilar i dag.
 • Diagonaldäck är däck vars fibrer är lindade diagonalt över däcket.
 • Slitagevarnare är små gummiklumpar som sitter nere i skårorna på däcken. När mönstret på däcket har slitits ner så mycket att de är i nivå med slitagevarnarna bör däcket bytas snarast.