Möt vår första helt elektriska crossover
Volvo C40 Recharge

Privatleasing från 5.890kr/mån

Pris från 556.000kr

Kontakta säljare

Vilka är alternativ för ägande finns det?

Vi har gjort det enkelt att äga en helt eldriven C40 Recharge genom flexibla köp- och leasingalternativ. Du kan betala totalsumman för bilen vid leverans, dra nytta av våra finansieringserbjudanden eller njuta av friheten och flexibiliteten med Care by Volvos prenumerationsalternativ. Valet är ditt.

Varför ska jag abonnera på C40 Recharge?

Om du vill ha ett flexibelt och problemfritt alternativ till att leasa eller köpa en helt ny elbil är ett abonnemang på C40 Recharge det perfekta alternativet. Du kan byta bil eller säga upp det med bara 3 månaders uppsägningstid. På så sätt kan du avgöra om en elbil är det bästa alternativet för dig. Om du är redo för ren eldrift under längre tid kan du teckna ett fast 36-månadersavtal på din C40 Recharge.

Hur lång är avtalsperioden för ett abonnemang på C40 Recharge?

Du kan abonnera på en fast 36-månadersperiod eller välja ett flexibelt avtal med 3 månaders uppsägning, beroende på vad som passar dig bäst.

Finns C40 Recharge endast som ett helt eldrivet fordon?

Ja.

Är inredningen i C40 Recharge verkligen helt skinnfri?

Ja, bilens interiör är helt fri från skinn.

Hur långt kan jag köra innan jag måste ladda batteriet på C40 Recharge?

Ett fulladdat batteri ger dig en beräknad räckvidd på 444 km* vid blandad körning. Men din verkliga räckvidd påverkas också av din körstil och andra omständigheter som utomhustemperatur, väder, vind, topografi och vägar. Andra faktorer som påverkar räckvidden är hur mycket el du använder för bilfunktioner som uppvärmning och kylning av bilen.

Vilka laddningstider kan jag räkna med när jag laddar hemma?

Laddningstiden beror på vilken laddningsutrustning du använder och den elektriska installationen du har hemma. Den vanligaste laddningskabeln med hushållskontakt är främst en extra kabel. Att ladda ett tomt batteri till 100 procent med denna kabel tar ungefär 40–72 timmar, beroende på marknaden, vid cirka 7–14 km räckvidd per timme.

För regelbundna och betydligt kortare laddningstider hemma rekommenderar vi en 3-fas 11 kW wallbox. Denna installation kan ge dig cirka 7,5 timmars laddningstid (från tom till 100 procent) eller cirka 50–60 km räckvidd per timme.

När du inte laddar hemma fyller du troligen på batteriet under kortare perioder, till exempel från 40 procent till 80 procent (11 kW växelström ger cirka 50–60 km räckvidd per timme). Och under längre resor kan du ladda bilen på snabbladdande DC-stationer. På en 150 kW DC-laddningsstation kan du ladda batteriet från noll till cirka 80 procent på cirka 40 minuter (eller cirka 80–100 km räckvidd på 10 minuter). Precis tillräckligt länge för att ta en paus och äta något.

Obs! Uppgifterna baseras på ett preliminärt mål. Laddningstiderna beror på faktorer som utomhustemperatur, aktuell batteritemperatur, laddningsutrustning, batteriets skick och bilens skick.

Hur mycket kostar det att ladda batteriet på den helt eldrivna C40 Recharge?

Kostnaden för el kan variera lokalt, men kan vara lägre jämfört med bensin eller diesel. Den lägre bränslekostnaden är också ett av flera skäl att byta till en elbil. Och du får ännu får ännu lägre kostnader om du förinställer din eldrivna C40 Recharge att ladda när priserna är som lägst, vilket ofta är på natten.

Vilken lastkapacitet har den eldrivna C40 Recharge?

Smart batteridesign ger alla passagerare lika mycket utrymme som i en vanlig bil. Det ger också plats för många smarta förvaringslösningar. Det bakre bagageutrymmet har en kapacitet på 413 liter inklusive utrymmet under lastgolvet. Batteriet använder utrymmet under lastgolvet. Men det kompenseras till stor del av det främre bagageutrymmet under huven med plats för laddningskablar och andra saker som du inte använder så ofta men ändå vill ha enkel tillgång till om bagageutrymmet är fullt.

Hur mycket underhåll och service behöver den eldrivna C40 Recharge?

Elmotorerna är underhållsfria och helt slutna under hela bilens livslängd. Jämfört med en bil med förbränningsmotor behöver eldrivna C40 Recharge mycket mindre underhåll vilket kan leda till lägre driftskostnader.

Hur kan jag veta att bilens batteri har producerats på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt?

Volvo Cars erbjuder full spårbarhet, vilket hjälper till att säkerställa att våra kunder kan köra eldrivna Volvobilar i vetskap om att batteriernas råmaterial utvunnits på ett ansvarsfullt sätt. Införandet av tekniken blockchain ökar avsevärt spårbarheten inom vår kobolt-försörjningskedja. Tillsammans med inspektioner av gruvanläggningar, GPS-spårning, in- och utgångsskanning, verifierade logistikleverantörer, ansiktsigenkänning, ID-kontroller och tidspårning bidrar Blockchain till ett materials spårbarhet från gruvaan till bilfabriken.

Volvo Cars arbetar nära våra leverantörer för att öka hållbarheten hos våra produkter och tjänster, bland annat genom att säkerställa ansvarsfulla leveranskedjor och effektiv resursanvändning. Vi utför ansvarsfulla inköp av mineraler och metaller och stöder fullt ut OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chain of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas). I detta avseende kräver vi att våra batterileverantörer stöder vårt åtagande att ha full insyn i vår koboltförsörjningskedja och att arbeta för full spårbarhet.

Hållbarhetsprestanda är en viktig faktor vid bedömningen och valet av våra leverantörer. Vi följer upp hur våra befintliga leverantörer presterar och säkerställer med revisioner av tredje part. Vi ställer också krav på att våra batterileverantörer minimerar koldioxidutsläppen under produktionsprocesserna, bland annat genom att använda förnybar energi. Alla våra leverantörer måste godkänna Volvo Cars uppförandekod för affärspartners, som inkluderar hänsyn till mänskliga rättigheter, inklusive arbetskraftsrättigheter.

* Siffrorna baseras på WLTP-data som erhållits under specifika testförhållanden.
Den faktiska räckvidden och energiförbrukningen som uppnås under verkliga förhållanden varierar beroende på körbeteende och andra yttre faktorer.
** Siffrorna baseras på det preliminära målet för DC-snabbladdning (150 kW).
Laddningstiderna beror på faktorer som utomhustemperatur, aktuell batteritemperatur, laddningsutrustning, batteriets skick och bilens skick.