Vi känner ett stort engagemang och glädje över de produkter och tjänster vi säljer. Många gånger är bilen det viktigaste redskapet för att få ihop vardagen mellan träningar och kvällsmat. Värdet av ett aktivt liv inte bara för den enskilde individen utan för hela samhället blir allt viktigare. Därför är det extra viktigt för oss att det finns fungerande idrottsföreningar runt om i Sjuhärad. Det ger oss en möjlighet att bygga relationer och en chans att stödja de som delar våra värderingar. Vi stöttar allt från fotbollsföreningar, motorklubbar till handikappidrott och välgörande ändamål.

Vi har därför valt att engagera oss i följande projekt 2020